Кафедра сімейної медицини і амбулаторної допомоги


Колесник Павло Олегович - завідувач кафедри сімейної медицини і амбулаторної допомоги медичного факультету №2, кандидат медичних наук, доцент, національний координатор Європейської академії викладачів сімейної медицини EURACT, національний координатор Європейської асоціації науковців сімейної медицини EGPRN, директор клініки УжНУ з Навчально-науковим тренінговим Центром сімейної медицини і долікарської допомоги та Центром геронтології і реабілітації.

Дисципліни: викладає курс "Cімейної медицини" для студентів 6 курсу - іноземців і українців. 

Основні моменти професійного зросту: кандидат медичних наук з 13 листопада 2002 року (диплом №016693). Вчене звання доцента кафедри терапії те сімейної медицини присвоєно 19 квітня 2007 року (атестат 12ДЦ №016901 ). Зав. кафедрою СМАД з вересня 2020 р. Спеціалізація з фаху: «Організація і управління охороною здоров’я» 2 міс, жовтень-листопад 2018 р. Отримано грант від EGPRN «Міжнародний проект АВС з навчання проведення наукових досліджень в галузі сімейної медицини», 4000 євро. 

Професійна діяльність: національний координатор Європейської академії викладачів сімейної медицини. Протягом 10 років виконував обов’язки зав. інтернатури сімейної медицини на ФПО УжНУ, працював доцентом кафедри сімейної медицини ФПО УжНУ. З вересня 2020 є зав. кафедрою сімейної медицини та амбулаторної допомоги медичного факультету №2. Є директором Навчально-наукового тренінгового центру сімейної медицини і долікарської допомоги. Провів більше 100 тренінгів для лікарів сімейної медицини Закарпатської області.

Основні напрямки практичної діяльності: протягом 20 років працює сімейним лікарем-консультантом та лікарем-гастроентерологом в амбулаторії сімейних лікарів та 7 років у ТОВ клініці "Гемо Медика". Використовує принципи доказової медицини в лікарській практиці. На чолі з Павлом Олеговичем успішно проведено ряд проектів з допомоги розвитку сімейної медицини в м. Ужгороді і Закарпатській області.

Стажування та підвищення кваліфікації: курси стажування з фаху: «Гастроентерологія» 1 міс, травень 2019. Підтверджено «Вищу категорію» лікаря загальної практики – сімейної медицини вересень, 2020 р. Присвоєно «Першу категорію» лікаря гастроентеролога, вересень 2020 р.

Наукові праці: "Кроки впровадження доказової профілактики, зокрема скринінгу найчастіших захворювань в практиці сімейного лікаря, в окремих групах населення Закарпаття" Захищено дисертацію на здобуття ступеню к.мед.н. на тему: " Вивчення та можливості лікування гелікобактеріозу в родинах хворих з ураженням гастродуоденальної зони" 06.09.02.-Ів.-Франківськ., 2002. Має 202 наукових та навчально-методичних праці, у т.ч. 69 праць у фахових наукових виданнях, 7 публікацій у виданнях, що входять до наукометричних баз. 

Мови:українська, російська та англійська.

 

 

Кандидат медичних наук, доцент Краснова Анатолія Анатоліївна

Дисципліни:викладає курс "Cімейної медицини" для студентів 6 курсу         

Загальний стаж лікувальної роботи становить 30 років , наукової - 21, науково-педагогічної - 18 років.

Лікар - кардіолог вищої категорії.

Наукова тематика та основні наукові публікації за темою: дослідження діагностичного значення про- і антиоксидантних систем при ІХС у поєднанні з гіпертонічною хворобою.

Основні моменти професійного зросту:

Захист кандидатської дисертації (2001 р.), присвоєння звання доцента, підтвердження вищої категорії лікаря-кардіолога.

Мови:українська, російська, англійська

 

      

Кандидат медичних наук, доцент Куцин Олександр Олександрович

Захистив кандидатську дисертацію на тему "Стан вінцевого русла та особливості перебігу ІХС у мешканців різних висотних регіонів Закарпаття". Більшість статей присвя-чені даній тематиці.

Дисципліни:викладає «Елективний курс. Актуальні питання амбулаторної кардіології»

Загальний стаж науково-педагогічної та наукової роботи становить близько шести років.

Мови: українська, російська, англійська.

 

 

 

Асистент кафедри сімейної медицини і амбулаторної допомоги медичного факультету №2 Ільков Оксана Віталіївна

В 2016 році закінчила ІФНМУ та вступила на інтернатуру до УжНУ. Закінчивши в 2018 році інтернатуру за спеціальністю «Сімейна медицина», стала асистентом кафедри терапії медичного факультету №2. 

Дисципліни:викладає курс «Пропедевтики внутрішньої медицини»

Стажування та підвищення кваліфікації: спеціалізація з фаху "Ультразвукова діагности-ка" (грудень, 2019р.), спеціалізація з фаху "Гематологія" (2020 р.) 

У 2020 році була прийнята на роботу сімейним лікарем та гематологом в клініку «Гемо медика»  Наукова тематика: у звязку з теперішньою ситуацією обрала своєю червоною ниткою тему Covid 19. На даний момент за даною темою опублікована наукова стаття "Патогномонічні ознаки коронавірусної інфекції в Закарпатській області". 

 Мови: українська, англійська.

 
 

Асистент кафедри сімейної медицини і амбулаторної допомоги медичного факультету №2  Микита Ірина Володимирівна

Дисципліни: викладає «Догляд за хворими»

Використовує і удосконалює свої навички у паліативній допомозі, вивчає і практикує сучасні методи допомоги паліативним хворим. Виступає на міжнародних конференціях, які приурочені даній темі. Бере участь у зйомках ОСКІ.

Пройшла тренінг «9 кроків молодого науковця»

Мови: українська, англійська, російська.

 


 

Кандидат медичних наук, доцент Русановська Ольга Володимирівна

Дисципліни: викладає курс "Сімейної медицини" для студентів шостого курсу.   

Лікар-педіатр вищої категорії.

У 2005 році проходила стажування з дитячої гастроентерології.

Кандидат медичних наук «Удосконалення діагностики хронічних гастродуоденітів у дітей та їх реабілітація із застосуванням бальнеологічних методів», 2003 р.), автор понад 30 наукових праць з різних питань педіатрії. Отримала 2 патенти на винахід та 2 на корисну модель. 

Загальний стаж та наукової роботи 22 роки.Мови: українська, російська, англійська.

  

Асистент кафедри сімейної медицини і амбулаторної допомоги медичного факультету №2  Храмцова Ірина Олександрівна

 Аспірант четвертого року денної форми навчання медичного факультету ДВНЗ «УжНУ»

Дисципліни:викладає курс "Cімейної медицини" для іноземних студентів 6 курсу та «Пропедевтику внутрішніх хвороб».

 Загальний стаж науково-педагогічної роботи 5 років.

Наукова тематика та основні наукові публікації за даною темою: предметом дисертаційного дослідження є пацієнти, що страждають на хронічне обструктивне захворювання легень. Наукові публікації за даною темою: «Клінічні та біохімічні аспекти функціонального стану печінки у хворих на ХОЗЛ», «Functional changes of liver in patients with chronic obstructive pulmonary disease».

Основні моменти професійного зросту:

 2015 рік - закінчення ДВНЗ «УжНУ», за спеціальністю «Лікувальна справа» та вступ до інтернатури.

2016-2017 рр. – асистент кафедри фізіології та патофізіології.

 2017 рік – отримала сертифікат спеціаліста за спеціальністю «Внутрішні хвороби».

2017 рік – здобула кваліфікацію магістр медицини.

Серпень 2017 р.- лікар-терапевт приймального відділення в КЗ «УРЛ».

Жовтень 2017 р. – вступ до аспірантури.

2017-2020 роки – асистент кафедри «Внутрішніх хвороб» медичного факультету №2 ДВНЗ «УжНУ»,

Вересень 2020-по теперішній час - асистент кафедри сімейної медицини та амбулаторної допомоги медичного факультету №2 ДВНЗ «УжНУ».

Мови: українська, російська, англійська.

 

  

Цьома Євгенія Іванівна, лікар-невролог-паркінсонолог першої категорії, кандидат медичних наук, асистент кафедри сімейної медицини та амбулаторної допомоги УжНУ.

Спеціаліст з хвороби Паркінсона та рухових розладів (тремор, тіки, дистонії, хорея та ін.), хвороби Альцгеймера та інших видів деменції, головних болей, розсіяного склерозу.

Член International Parkinson and Movement Disorders Society.

Член European Accademy of Neurology.

Єдина в Закарпатській області займається прогресивним методом лікування – ботулінотерапією при різних неврологічних розладах (постінсультній спастичності, блефароспазмі, геміфаціальному спазмі, спастичній кривошиї, ДЦП)

У 2020р. пройшла 6-місячне стажування в Клініці хв.Паркінсона та екстрапірамідних захворювань при Карловому університеті, м.Прага, Чеська республіка.

Проходила навчальні курси та брала участь в неврологічних конференціях в Угорщині, Словаччині, Польщі, Бельгії, Греції, Чеській Республіці, Німеччині, Австрії, Іспанії, Італії.

Приймає участь в міжнародних багатоцентрових рандомізованих клінічних дослідженнях лікарських засобів.

Виступає в якості лектора на всеукраїнських та міжнародних неврологічних конференціях та конгресах.

Вільно володіє англійською, чеською, російською мовами.

 

 

  

Асистент кафедри сімейної медицини і амбулаторної допомоги медичного факультету №2  Шушман Іванна Володимирівна

Працює з усіма віковими категоріями пацієнтів, акцентована на первинну і вторинну профілактику у веденні пацієнтів.

Дисципліни:викладає «Елективний курс.

 Загальний стаж науково-педагогічної та наукової роботи 5 років.

Наукова тематика та основні наукові публікації за даною темою: «Вплив на обізнаність та оцінка змін прихильності декретованих категорій населення Закарпаття до доказових заходів первинної і вторинної профілактики серцево-судинних ризиків в практиці сімейного лікаря».

Основні моменти професійного зросту:

09.2020-по теперішній час-асистент кафедри сімейної медицини та амбулаторної допомоги медичного факультету №2 Ужгородського національного університету

 грудень 2019 по теперішній час-сімейний лікар,ендокринолог ТОВ "Гемо Медика Україна" 

серпень-листопад 2019-спеціалізація "Ендокринологія" на базі НМАПО ім. Шупика, м.Київ 

11.09.2016-по теперішній час-асистент кафедри внутрішніх хвороб медичного факультету №2 Ужгородського національного університету 

2016-2018 – клінічний ординатор за фахом "Загальна практика - сімейна медицина" факультету післядипломної освіти та доуніверситетської підготовки Ужгородського національного університету 

2015-стажування в м. Катовіце, Польща - організоване за підтримки Ужгородського міського центру первинної медико-санітарної допомоги. Програма стосувалася принципів паліативної допомоги 03.09.2013-31.08.2016-сімейний лікар Ужгородського міського центру первинної медико-санітарної допомоги 2014-2015-асистент кафедри анатомії і гістології медичного факультету Ужгородського національного університету 2014 -стажування в м.Корваліс, штат Орегон, США –організоване за підтримки Асоціації міст-побратимів "Корваліс-Ужгород". 

Програма стосувалася навчання тренерів у сфері сімейної медицини, принципів профілактики та лікування у сімейній медицині 

2012 –по теперішній час-тренер науково-тренінгового консультативно-діагностичного центру сімейної медицини та долікарської підготовки ФПО ДВНЗ "УжНУ" 

2011-2013- інтернатура, магістратура за спеціальністю "Загальна практика-сімейна медицина" на базі ФПО УжНУ 

2005-2011- медичний факультет Ужгородського національного університету 

Мови: англійська, російська.

 

 

Колесник Наталія Олександрівна

Сімейний лікар (вища категорія)

ОСВІТА:

1998 р. — закінчення медичного факультету УжДУ, спеціальність "Загальна практика - сімейна медицина";

2014 р. — спеціалізація «Ультразвукова діагностика».

ДОСВІД РОБОТИ:

з 1998 р. — лікар в Ужгородській міській лікарні;

2002 - 2015 рр. — лікар сімейної амбулаторії;

з 2013 р. — сімейний лікар КЛІНІКИ "ГЕМО МЕДИКА".

Співавтор методичних розробок для сімейних лікарів: «Кишеньковий довідник сімейного лікаря», «Амбулаторна картка дитини» та ін.

 

 

Асистент кафедри сімейної медицини і амбулаторної допомоги медичного факультету №2 Григоренко Дмитро Віталійович

Лікар - Фізичної та реабілітаційної медицини, та фізичний терапевт в КНП «Обласний клінічний центр нейрохірургії та неврології» ЗОР. Спеціаліст з фізичної реабілітаціїї, спеціалізуюсь на нейро-реабілітаціїї та ортопедичний реабілітаціїї . 

Освіта:

2013-2019 р. - закінчення Одеського національного медичного університету;

2017-2018 р. - закінчення навчання в «Інститут професійних технологій» на навчальному курсі «Види оздоровчого масажу»;

 2019-2020 р. - закінчення Ужгордського національного університету, за спеціальністю фізична терапія, ерготерапія;

 2019-2021 р. - інтернатура за спеціальністю «Загальна практика - сімейна медицина»;

2021-2021 р. - спеціалізація «Фізична та реабілітаційна медицина», ФПО «УжНУ»;

Та безцінний досвід участі в якості доповідача та слухача у великій кількості  семінарів/тренінгів/конгресів з міжнародною участю;. 

Загальний досвід роботи в фізичний терапії - 6 років.  Загальний досвід роботи сімейним лікарем - 2 роки. Зараз активно працюю в Обласному клінічному центрі неврології та нейрохірургії. Успішно поєдную клінічну роботу з викладанням у студентів шостого курсу на медичному факультеті #2 УжНУ. Активний член «Української асоціації фізичних терапевтів». Ефективно впроваджую в свою діяльністю лише доказові методи лікування. 

Дисципліни: викладає курс Сімейної медицини; для студентів 6 курсу- українців.

Мови: українська, російська, англійська, словацька.

 

 

Чомоляк Юрій Юрійович - старший викладач кафедри СМАД

Лікар-нейрохірург, лікар-невролог, Кандидат медичних наук, Магістр з міжнародного менеджменту

Освіта:

2018 - 2019 Магістратура з міжнародного управління бізнесом на базі Тернопільського національного економічного університету

2018 - 2019 Первинна спеціалізація з неврології

2012 – 2015 Докторантура з нейрохірургії на кафедрі неврології, нейрохірургії та психіатрії медичного факультету УжНУ

2004 – 2007 Аспірантура з нейрохірургії на кафедрі неврології, нейрохірургії та психіатрії медичного факультету УжНУ, закінчив достроково і захистив кандидатську дисертацію на Спеціалізованій вченій раді Київського інституту нейрохірургії ім. А.П. Ромоданова АМН України

2002 – 2004 Клінічна ординатура з нейрохірургії на кафедрі неврології, психіатрії та фтизіатрії з курсом нейрохірургії УжНУ

2000 – 2002 Інтернатура з нейрохірургії на базі Київської медичної академії післядипломної освіти, отримав спеціальність лікар-нейрохірург

1994 – 2000 Медичний факультет УжНУ, закінчив з відзнакою

Практична діяльність:

2021-дотепер - Асистент кафедри сімейної медицини і амбулаторної допомоги медичного факультету №2 Ужгородського національного університету

2021-дотепер - Лікар-нейрохірург КНП “Ужгородська центральна міська клінічна лікарня” Ужгородської міської ради

2020-дотепер - Лікар-нейрохірург КНП “Обласна дитяча лікарня” Закарпатської обласної ради

2017-дотепер - Лікар-нейрохірург ТОВ “Медичний центр “ДІАМЕД”

2011 – 2021 доцент кафедри неврології, нейрохірургії та психіатрії медичного факультету Ужгородського національного університету

2006 – 2010 нейрохірург, Обласний клінічний центр нейрохірургії та неврології

2005 - 2011 асистент кафедри неврології, нейрохірургії та психіатрії медичного факультету Ужгородського національного університету

2000 – 2006 нейрохірург, Обласна клінічна лікарня

Інші види діяльності, участь у товариствах:

Експерт з дитячої нейрохірургії департаменту охорони здоров'я Закарпатської обласної державної адміністрації (з 2008)

Голова Асоціації нейрохірургів Закарпатської області (з 2016)

Член Північно-американської асоціації спінальних хірургів NASS (з 2016)

Індивідуальний член Європейскої асоціації нейрохірургічних товариств EANS (з 2007)

Член Української асоціації нейрохірургів (з 2003)

Член Української протиепілептичної ліги (з 2003)

Член міжнародної протиепілептичної ліги (з 2004)

Володіння мовами:

Українська – рідна

Російська, англійська, словацька – вільно володію

 

 

Хвуст Мирослава Іванівна – методист кафедри сімейної медицини і амбулаторної допомоги медичного факультету №2.

В 2010 році закінчила УжНУ і отримала повну вищу освіту за спеціальністю «Лікувальна справа»

В 2012 році закінчила інтернатуру  і отримала спеціальність «Терапія».

В 2012 році працювала лікарем по наданню невідкладної допомоги на базі Міжгірської ЦРЛ.

Стажування та підвищення кваліфікації: в 2017 році спеціалізація з фаху «Кардіологія»

В 2021 році була прийнята на посаду лаборанта  кафедри сімейної медицини і амбулаторної допомоги медичного факультету №2.

З 2022 року почала працювати асистентом кафедри сімейної медицини і амбулаторної допомоги медичного факультету №2.

Викладач курсу сімейної медицини для студентів 6 курсу.

Мови: українська, російська.

 

Перец Еріка Володимирівна - лаборантка кафедри Сімейної медицини та амбулаторної допомоги Медичного факультету №2 УжНУ

Дисципліна: асистентка викладача на циклі Сімейної медицини в іноземних студентів Медичного факультету №2 УжНУ

Освіта:

2015-2021 - медичний факультет УжНУ
2021-досі - інтернатура зі спеціальності “Внутрішні хвороби”

Досвід:

2018-2021 - Голова гуртка з психології та психіатрії в СНТ (Студентське наукове товариство)
2018-2021 - Голова секції неврологічних дисциплін в UMeSCo (Ужгородська медична студентська конференція)
2019-2021 - Голова редакційної комісії UMeSCo
2019-2020- Локальна координаторка комітету медичної освіти в локальному представництві УМСА-Ужгород ГО “УМСА”
2020-2021 - Національна координаторка комітету медичної освіти в ГО “УМСА” (Українська медична студентська асоціація)
2021-досі - Менеджерка подій в ГО “Медичний ментор”
2021 - Членкиня робочої групи з підготовки серії майстер-класів під назвою “EURACT Snowball Symposia” в Європейській академії викладачів сімейної медицини

Мови: українська, російська, англійська, чеська

 

 

Понзель Наталія Іванівна - Асистент кафедри СМАД, лікар-терапевт, ревматолог.

Дисципліни: викладає пропедевтику внутрішніх хвороб.

Основний напрям діяльності - діагностика системних захворювань сполучної тканини, запальних артритів та забезпечення комплексного підходу до лікування пацієнтів із ревматичними хворобами, включаючи нефармакологічні та фармакологічні методи. 

Основні моменти професійного росту:

2015 рік - закінчила  медичний факультет УжНУ по спеціальності «лікувальна справа»

2017 рік - здобула звання магістра медицини 

2017-2020 роки працювала в Свалявській ЦРЛ.

2020-2022 - навчання в клінічній ординатурі по спеціальності «внутрішні хвороби»

2021 рік - працювала на кафедрі фундаментальних медичних дисциплін медичного факультету #2 

З 2021 - працює лікарем ревматологом медичного центру «Діамед» та асистентом кафедри СМАД.

 

 

Валерія Ісак - лікар-невролог та ЕНМГ- діагност медичного центру «VeroMed”. Клінічний нейропсихолог.

В 2021 році підвищення кваліфікації за напрямком «Клінічна нейропсихологія».

В 2022 році - завершила курс «Пропедевтика психіатрії з елементами нейропсихології» на базі Львівського психоаналітичного інституту ментального здоров‘я.

Членикиня Міжнародної асоціації головного болю (IHS), Асоціації рухових розладів (MDS), Європейської академії неврології (EAN). 

Регулярно відвідує українські та міжнародні конференції, фахові неврологічні школи.

Дисципліна: «Депресія та тривога в загальній медичній практиці» для студентів 6-го курсу.

Мови: українська, англійська, німецька.

 

 

Якубович Ігор Юрійович

Асистент кафедри Сімейної медицини та амбулаторної допомоги Медичного факультету №2 УжНУ 

Дисципліни: викладає елективний курс «Фармакотерапія в п’яти кроках» для іноземних студентів 6 курсу та «Догляд за хворими».

В 2019 році закінчив НФаУ м. Харків за спеціальністю Клінічна фармація, в 2021 році отримав спеціальність з Клінічних досліджень в НФаУ м. Харків. За впровадження лише доказових методів лікування. Застосовую та покращую свої навички з фармації, вивчаю сучасні та нові методи фармакотерапії та клінічних досліджень.

Мови: українська, російська, англійська.

 

 

Кайло Ганна Павлівна - лаборантка кафедри Сімейної медицини та амбулаторної допомоги Медичного факультету №2 УжНУ

Освіта:

2001-2006 – Східноукраїнський національний університет ім. В. Даля

2008-2011 – аспірантура за спеціальністю «Технологія продуктів органічного синтезу »

Досвід:

2006- ЗАТ «Сватове Агро»- інженер-технолог

2011-2015 –ТОВ «Експо- Хім»-заступник директора з виробництва

2016-2022- ДЗ «Луганський державний медичний університет» -лаборант кафедри нейрохірургії, травматології та ортопедії, інспектор деканату медичного факультету.

Мови: українська, російська.

 

Відповідальний за інформацію: Колесник Павло Олегович
Дата оновлення сторінки: 14.12.2022