Кафедра сімейної медицини і амбулаторної допомоги

Кафедральна тема:

“Впровадження доказових аспектів первинної, вторинної, третинної і четвертинної профілактики найчастіших захворювань в практиці сімейного лікаря”

Виконуються 2 кандидатські дисертаційні роботи:

Ільков О.В.: «Можливості впливу на вмотивованість родин пацієнтів та їх сімейних лікарів до дотримання принципів четвертинної профілактики в умовах пандемії Ковід 19».

Шушман І.В.: «Вплив на обізнаність та оцінка змін прихильності декретованих категорій населення Закарпаття до доказових заходів первинної і вторинної профілактики серцево-судинних ризиків в практиці сімейного лікаря».

Джордж Еусебіо Куодза: Аспірант, тема кандидатської дисертації:"Evaluation and improvement of medical students’ knowledge, attitudes and perception of sexually transmitted diseases primary prevention principles and methods"

Публікації

Опубліковано наукові статті, деякі з них – у виданнях, що включені до міжнародних наукометричних баз і мають імпакт-фактор, інші– у фахових та інших наукових журналах України,  опубліковані тези доповідей на конференціях.

Статті у виданнях, які мають імпакт-фактор і внесені до міжнародних наукометричних баз:

1. Shushman I, Kolesnyk P, Schonmann Y, Harris M, Frese T. Training family doctors and primary care nurses in evidence-based prevention, screening and management of cardiovascular risks in Western Ukraine: a longitudinal study. Zdr Varst. 2020;59(4):227-235. doi: 10.2478/sjph-2020-0029.

2. «МОЖЕТ ЛИ ВЕБ-РЕСУРС ПОВЫСИТЬ ОСВЕДОМЛЕННОСТЬ И ПРИВЕРЖЕННОСТЬ ПАЦИЕНТОВ К ДОКАЗАТЕЛЬНОМУ СКРИНИНГУ? ПРОЕКТ ПИЛОТНОГО ИССЛЕДОВАНИЯ»./Шушман И.В.,Колесник П.О.// «Modern scientific researches» .Выпуск №13  (у друці)

Тези доповідей на міжнародних конференціях:

1.Defining the Core Values of Family Medicine: An Example from Ukraine. / P. Kolesnyk, I. Shushman et all//. 

2. Web program “Screening adviser” as an instrument for implementation of evidence based screening recommendations into clinical practice / P. Kolesnyk, I. Shushman // WONCA Europe  2020 Conference Book of abstracts.- 16 – 19 December 2020 (у друці).

3. “Evidence based screening of common diseases in post-Soviet Ukraine: are we ready to follow the European way?”- WONCA Europe 2020 Conference Book of abstracts.- 16 – 19 December 2020(у друці).

4. “The ways to avoid self- diagnosing among Ukrainan patients” WONCA 2020   presentation WONCA Europe 2020 Conference Book of abstracts.- 16 – 19 December 2020 (у друці).

Відповідальний за інформацію: Колесник Павло Олегович
Дата оновлення сторінки: 14.12.2022