Кафедра сімейної медицини і амбулаторної допомоги

Перелік дисциплін:
 

"Основи комунікації в загальній лікарській практиці" (1 курс)

«Пропедевтика внутрішньої медицини» (3 курс)

«Догляд за хворими» (2 курс)

«Загальна практика – сімейна медицина» укр. та іноземці (6 курс)

«Елективний курс: актуальні питання амбулаторного прийому" (5 курс)

 

 

Курс "Догляд за хворими" є невід’ємною складовою медицини. Важливість цього предмету важко переоцінити. Його вивчають як самостійну дисципліну та вважають першою сходинкою на якій студенти вчаться взаємодії їз пацієнтами та їх родичами. Мистецтво догляду за хворими має велике значення в подальшій практичній діяльності лікаря, адже успіх лікування та його прогноз залежить від проведених маніпуляцій, правильного догляду за життєвоважливими функціями пацієнта, ефективної комунікації з пацієнтом та його родичами.

На даній дисципліні студенти вчаться основам спілкування з різними категоріями пацієнтів, навичкам фізикального обстеження життєвоважливих функцій організму, догляду за пацієнтами різних профілів, важкохворими та лежачими пацієнтами, особливостям догляду та комунікації з дітьми та їх батьками. А також на курсі здобувають навички виконання різних видів ін’єкцій та проведення серцево-легеневої

 

Курс «ПАЛІАТИВНА ДОПОМОГА»  розроблений, щоб запропонувати студентам інформацію та навички, необхідні  для надання якісної паліативної допомоги пацієнтам із невиліковними захворюваннями в різних практичних умовах. 

Метою викладання навчальної вибіркової дисципліни «Паліативна допомога» є набуття майбутніми лікарями всебічного уявлення про паліативну допомогу, її мету та складові, особливості комунікації та ключові етапи надання інформації пацієнту та його родині, можливі термінальні стани та найпоширеніші симптоми у паліативних пацієнтів і менеджменту їх лікування. Даний курс за відповідними клінічними рейтинговими шкалами навчить студентів оцінити орієнтовну тривалість життя пацієнта та правильно надати відповідний прогноз близьким, допоможе знайти межу між втомою та вигоранням, дізнатися методи його профілактики.

 

Відповідальний за інформацію: Колесник Павло Олегович
Дата оновлення сторінки: 14.12.2022