Пошук грантів та стипендій

 ПРОГРАМА ЄВРОПЕЙСЬКОГО СОЮЗУ З ДОСЛІДЖЕНЬ ТА ІННОВАЦІЙ «ГОРИЗОНТ ЄВРОПА» 2021-2027

Програма «Горизонт Європа» – це семирічна програма Європейського Союзу із загальним бюджетом 95,5 мільярдів євро, що спрямована на сприяння досягненню єдиного європейського наукового простору та інноваційного союзу. Її основною метою є співпраця між європейськими країнами та країнами-партнерами з метою подолання нових викликів, спричинених проблемою зміни клімату, початком четвертої промислової революції та подоланням наслідків пандемії гострої респіраторної хвороби COVID-19.

Програма «Горизонт Європа» спрямована на підтримку наукових досліджень, розробку інноваційних рішень, розвиток малого та середнього бізнесу в межах виконання спільних міжнародних проєктів та участі в програмах обміну з країнами Європейського Союзу. 

Партнерства Програми «Горизонт Європа» – це ініціативи в межах програми, які функціонують як окремі підпрограми з власним бюджетом та спрямовані на співпрацю між приватними та державними установами (наукові установи, заклади вищої освіти, державні та приватні фонди, громадські організації тощо) для підтримки наукової та інноваційної діяльності.

Нові елементи в програмі «Горизонт Європа» порівняно з попередніми рамковими науково-дослідними програмами ЄС

Європейська інноваційна рада: Підтримка інновацій з потенційним проривним характером із потенціалом збільшення, який може бути надто ризикованим для приватних інвесторів. Це 70% бюджету, призначеного для малих та середніх підприємств.

Місії: Набори заходів для досягнення сміливих, надихаючих цілей протягом встановленого часу. У рамках програми Horizon Europe існує 5 основних місій.

Політика відкритої науки: Обов’язковий відкритий доступ до публікацій та принципи відкритої науки застосовуються у всій програмі.

Новий підхід до партнерських відносин: Цільове та більш амбіційне партнерство з промисловістю на підтримку цілей політики ЄС

«Горизонт Європа» та Україна

Під час технічних консультацій щодо умов приєднання та участі в наступній рамковій програмі представниками Європейської Комісії було висловлено підтримку прагнення України долучитися до Програми «Горизонт Європа» та комплементарної до неї програми наукових досліджень та навчання «Євратом» (Програма «Євратом»). За результатами переговорів, для України були визначені перехідні умови участі в програмах «Горизонт Європа» та «Євратом».

12 жовтня 2021 року, на 23-му Саміті Україна – Європейський Союз було офіційно підписано Угоду про участь України у Рамковій програмі з досліджень та інновацій «Горизонт Європа» та Програмі з досліджень та навчання Європейського співтовариства з атомної енергії «Євратом».

Реалізація програм створить необхідні передумови для становлення України як впливової європейської держави, шляхом розширення міжнародного науково-технічного співробітництва, створення сприятливих умов для здійснення науково-дослідницької діяльності,  комерціалізації розробок, розбудови національної інноваційної сфери та розвитку співробітництва з європейськими країнами у питаннях визначення актуальних напрямів наукових та інноваційних досліджень.

Детальна інформація за посиланням:  https://ec.europa.eu/info/horizon-europe_en

Відповідальний за інформацію: Свєженцева Оксана Іванівна
Дата оновлення: 08.09.2022