Кафедра угорської філології

Список усіх навчальних дисциплін,  викладання яких забезпечує кафедра угорської філології

 1. Вступ до мовознавства,  1 курс
 2. Вступ до літературознавства, 1 курс
 3. Вступ до фінно-угрознавства,  1 курс
 4. Вступ до спеціальності,  1 курс
 5. Орфографічний практикум,  1 курс
 6. Угорська усна народна творчість, 1 курс
 7. Історія світової літератури, 1 курс
 8. Сучасна угорська мова, 1 курс
 9. Історія угорської літератури, 1 курс
 10. Історія угорської культури, 1 курс
 11. Орфографічний практикум,  2 курс
 12. Історія світової літератури, 2 курс
 13. Сучасна угорська мова, 2 курс
 14. Історія угорської літератури, 2 курс
 15. Історична граматика, 2 курс
 16. Угорська діалектологія, 2 курс
 17. Фінно-угорська мова, 3 курс
 18. Історія світової літератури, 3 курс
 19. Сучасна угорська мова, 3 курс
 20. Історія угорської літератури, 3 курс
 21. Історія угорської літературної критики, 3 курс
 22. Історія угорської літературної мови, 3 курс
 23. Основи риторики і ораторського мистецтва, 3 курс
 24. Соціолінгвістика, 3 курс
 25. Сучасна угорська мова, 4 курс
 26. Історія угорської літератури, 4 курс
 27. Стилістика і культура мови, 4 курс
 28. Методика викладання угорської мови, 4 курс
 29. Методика викладання угорської літератури, 4 курс
 30. Актуальні проблеми сучасної угорської літератури, 5 курс
 31. Професійна етика, 5 курс
 32. Загальне мовознавство, 5 курс
 33. Теорія літератури і основи естетики, 5 курс
 34. Право інтелектуальної власності, 5 курс
 35. Вища освіта України і Болонський процес, 5 курс
 36. Теорія і методологія літературознавчих досліджень, 5 курс
 37. Угорська та українська лінгвогеографія на сучасному етапі, 5 курс
 38. Курс за вибором,  в т.ч. НДРС, 5 курс

Перелік дисциплін спеціалізації  по кафедрі угорської філології

 1. Східнослов’янсько-угорські міжмовні контакти, 3 курс
 2. Угорська топонімія, 3 курс
 3. Діалектна фразеологія, 3 курс
 4. Угорський історичний роман, 3 курс
 5. Актуальні питання сучасної гунгарології, 3 курс
 6. Важливіші питання ономастики в угорській мові, 3 курс
 7. Історія мистецтва та мистецької думки, 3 курс
 8. Мовний аналіз художніх творів, 3 курс
 9. Питання лінгвогеографії, 4 курс
 10. Інтеретнічні зв’язки у Карпатському регіоні, 4 курс
 11. Актуальні питання угорсько-українських між літературних,  міжмовних та культурних взаємозв’язків, 4 курс
 12. Дитяча література, 4 курс
 13. Угорська література в контексті європейської, 4 курс
 14. Соціолінгвістичний аналіз художніх творів, 4 курс
 15. Комплексний мовний аналіз, 4 курс
 16. Аналіз шкільних підручників, 4 курс
 17. Теорія поетики, 4 курс
 18. Класичні традиції в угорській літературі, 4 курс
 19. Основи текстології і культури мови, 5 курс
 20. Історія лінгвістичних вчень, 5 курс
 21. Слов’янізми в угорських говорах Закарпаття, 5 курс
 22. Особливості модернізму в угорській літературі, 5 курс

 

Відповідальний за інформацію:Зикань Христина Імрівна, доктор філологічних наук, професор
Дата оновлення сторінки: 26.11.2022