Факультет післядипломної освіти та доуніверситетської підготовки

«Оскільки живемо в інформаційному суспільстві, наше завдання – вчити кожного через усе життя і скерувати його туди, де можна знайти знання. Вчитися потрібно щоденно, використовуючи при цьому нові інноваційні технології», - переконаний декан факультету доктор медичних наук, професор, Заслужений лікар України Іван Чопей.

Факультет післядипломної освіти (зараз – факультет післядипломної освіти та доуніверситетської підготовки (ФПОДП)) відкрито 8 лютого 2000 року.

80% працівників факультету мають наукові ступені доктора або кандидата наук та, відповідно, звання професора або доцента. Серед них є Заслужені працівники освіти і науки, Заслужені лікарі України, лауреати Державних премій.Викладачами  факультету  за останні роки підготовлено велику кількість фахівців, які працюють як на Закарпатті, так і за його межами. Серед випускників є відомі вчені, керівники медичних закладів, установ та працівники різних підприємств і організацій.

Навчальну роботу в факультеті можна умовно розділити на два напрямки:

 • післядипломна освіта лікарів,
 • доуніверситетська підготовка вступників.

Перший напрямок забезпечує післядипломну освіту лікарів області. В стінах факультету проходить підготовка та підвищення кваліфікації фахівців (інтернатура, магістратура, клінічна ординатура, спеціалізація, курси тематичного удосконалення та передатестаційні цикли) з 30 медичних спеціальностей.

Післядипломна підготовка лікарів ділиться на ряд напрямів і включає в себе підготовку в інтернатурі, а також підвищення кваліфікації лікарів. Інтернатура триває від 1,5 до 3 років..

За рік на ФПОДП навчається близько 1400 лікарів-курсантів. Кількість інтернів щороку становить  біля 450 осіб. Тож загалом на факультеті навчається майже 1850 медиків щорічно. Також молодь може навчатися в клінічній ординатурі та аспірантурі.

На сьогодні структура факультету включає:

 • Кафедра терапії та сімейної медицини (доц. Чубірко К.І.)
 • Кафедра хірургічних дисциплін (доц. Пацкань Б.М.)
 • Кафедра охорони материнства і дитинства (проф. Бобик Ю.Ю.)
 • Кафедра онкології та радіології (проф. Готько Є.С.)
 • Кафедра нейрореабілітації із курсами медичної психології, пульмонології та фтизіатрії (проф. Пулик О.Р.);
 • Кафедра громадського здоров’я (проф. Сухан В.С.)
 • Центр доуніверситетської підготовки та роботи з іноземними громадянами  (Міца В.В.)
 • Науково-навчальний тренінговий центр сімейної медицини

 Медичні спеціальності, що можна здобути на Факультет післядипломної освіти та доуніверситетської підготовки УжНУ:

 1. Акушерство та гінекологія
 2. Анестезіологія та інтенсивна терапія
 3. Внутрішні хвороби
 4. Дитяча анестезіологія
 5. Загальна практика – сімейна медицина
 6. Загальна фармація
 7. Інфекційні хвороби
 8. Клінічна онкологія
 9. Лабораторна діагностика
 10. Медицина невідкладних станів
 11. Неврологія
 12. Нейрохірургія
 13. Ортопедія і травматологія
 14. Отоларингологія
 15. Офтальмологія
 16. Педіатрія
 17. Психіатрія
 18. Пульмонологія та фтизіатрія
 19. Радіологія
 20. Хірургія
 21. Урологія
 22. Гастроентерологія
 23. Ендоскопія
 24. Дерматовенерологія
 25. Кардіологія
 26. Медична психологія
 27. Дитяча психологія
 28. Психотерапія
 29. Лікувальна фізкультура та спортивна медицина
 30. Організація і управління охороною здоров’я
 31. Фізіотерапія
 32. Ультразвукова діагностика

Факультет післядипломної освіти та доуніверситетської підготовки УжНУ пропонує  унікальні спеціальності для лікарів, які мають лише поодинокі українські виші, до прикладу, спеціалізація для управлінців – головних лікарів та керівників відділень.

Факультет також здійснює й важливу роботу у сфері реформування медичної галузі і є піонером по впровадженню підготовки сімейних лікарів. Також, його працівники є членами координаційної ради з реформування системи охорони здоров’я при Закарпатській ОДА та Закарпатській обласній раді.

За рік на ФПОДП проходять підвищення кваліфікації на короткотривалих курсах тематичного удосконадення та циклах спеціалізації навчається близько 1550 лікарів. Щорічно в клінічну ординатуру поступає біля 40 лікарів, серед яких половина іноземці. Структурний підрозділ має чимало викладачів, які володіють англійською мовою.

Вдосконалення навчального процесу на етапі післядипломної освіти є впровадження дистанційної освіти, а саме – інтерактивних навчальних курсів, розроблених на базі платформи дистанційного навчання «MOODLE». Згадуючи попередні роки на виставці «Сучасна освіта в Україні», яку проводить Міністерство освіти і науки, завдяки факультету університет отримав срібну медаль в номінації «Післядипломна освіта – крок в майбутнє» щодо впровадження новітніх технологій, а саме – створення платформи дистанційного навчання. А у 2017 році у номінації "Науково-дослідна діяльність навчального закладу" виборов гран-прі ДВНЗ "УжНУ" та почесне звання "Лідер післядипломної освіти".

За останні 5 років на факультеті опубліковоно біля 1200 накових робіт, з яких 29 підручників та монографій, 54 патенти на винаходи та корисні моделі, частину з яких є розміщено в депозитарії ДВНЗ «УжНУ».

На факультеті відкрито і успішно працює Спеціалізована вчена рада по захисту кандидатських та докторських дисертацій зі спеціальностей «Внутрішні хвороби» та «Загальна практика – сімейна медицина», головою якої є декан проф. Чопей І.В.

Основна увага приділена боротьбі із плагіатом (академічна доброчесність) на всіх етапах підготовки та захисту дисертацій кандидата наук (доктора філософії) та доктора наук. Слід відмітити щорічне проведення конференцій, в т.ч. 7 міжнародних.  Виконано 8 комплексних держ-бюджетних тем. Отримано премію Верховної ради для молодих вчених та 7 тревел-грантів. Захищено 6 докторських та 21 кандидатська дисертації.

Факультетом систематично проводяться міжнародні конференції, серед останніх з яких «Організаційні питання та найбільш поширені проблеми в практиці сімейного лікаря» (08 жовтня 2019 року), присвячена 74-ій річниці ДВНЗ «Ужгородський національний університет». 18-19 квітня 2018 року проведено міжнародну науково-практичну конференцію «Актуальні питання надання медичної допомоги на засадах ПМСД».

Проф. Чопей І.В. є членом редакційної колегії журналів «Сімейна медицина» та «Україна. Здоров’я нації», членом редакційної ради журналу «Львівський клінічний вісник», членом редакційної ради журналу «Wiadomości Lekarskie» Польського лікарського товариства.

Лікувальна робота проводиться на базі практично всіх міських та обласних лікувальних закладів, а саме: Ужгородської обласної клінічної лікарні (на 850 ліжок); Ужгородської центральної міської клінічної лікарні (на 780 ліжок); Ужгородської міської поліклініки №1; Ужгородської районної лікарні (на 280 ліжок); лікарні з поліклінікою ДУ «ТМО МВС України по Закарпатській області»; КНП «Закарпатький обласний клінічний центр кардіології та кардіохірургії»; республіканського пульмонологічного центру ДУ «НПМЦ "Реабілітація" МОЗ України» (на 100 ліжок); навчально-наукового тренінгового Центру сімейної медицини та долікарської допомоги ФПОДП УжНУ; сімейних амбулаторій ЗПСМД Ужгородського міського Центру ПМСД; ОКШВД; ОКТМО «Фтизіатрія» тощо.

Базами стажування, які контролює факультет, крім вищеназваних клінічних закладів м. Ужгорода є 12 ЦРЛ, а саме: Хустська, Мукачівська, Іршавська, Свалявська, Берегівська, Виноградівська, Тячівська, В.Березнянська, Перечинська, Воловецька, Рухівська, Міжгірська з відповідними поліклініками, денними стаціонарами.

Факультет проводить активну міжнародну наукову співпрацю та займається впровадженням сімейної медицини на Закарпатті, а також розвиває зв'язки з центрами сімейної медицини як в Україні, так і за кордоном (США, Німеччина, Угорщина, Словаччина, Польща), що випливає у реалізації ряду міжнародних проектів та підписання договорів з низкою зарубіжних вищих навчальних закладів, серед яких Дебреценський медичний університет (Угорщина), Сілезька медична академія (Польща), Магдебурзький університет (Німеччина) та інші.

В 2018-2020 роках викладачі факультету відвідали в рамках співпраці університети та клініки ряду країн: Німеччина (м. Магдебург), Угорщина (м. Дебрецен, м. Будапешт), Словаччина (м. Кошіце, м. Братіслава), Австрія (м. Відень), Іспанія (м. Барселона), Ірландія (м, Дублін), Франція (Париж), Забже (Польща) тощо.

Підписано договори про співпрацю та обмін співробітниками та студентами з Краківським (Ягелонським), Портландським (США), Будапештським (Угорщина), Дебреценським (Угорщина), Магдебурзьким (Німеччина) університетами та Сілезькою медичною академією.

 

 

 

Відповідальний за інформацію: Чопей Іван Васильович, доктор медичних наук, професор
Дата оновлення сторінки: 06.02.2023