Філологічний факультет

Давні традиції

Філологічний факультет – ровесник Ужгородського університету. За час функціонування з 1945 року факультет став одним із найпотужніших навчально-наукових центрів України.

Наші випускники – інтелектуальна еліта України

Серед випускників філфаку – лауреати Національної премії України ім. Т. Г. Шевченка Іван Чендей, Петро Скунць, Дмитро Кремінь, Петро Мідянка; члени-кореспонденти НАН України Олекса Мишанич, Василь Німчук; багато інших видатних письменників, науковців, педагогів, медійників.

Наші випускники стали відомими публіцистами, обличчями національних і регіональних телеканалів, голосами радіостанцій.

Наукові здобутки

На факультеті сформувалися наукові школи, відомі в Україні та за її межами; активно досліджуються питання мови, літератури та журналістики.

Тут працюють 8 докторів наук, професорів і близько півсотні кандидатів наук, доцентів, які діляться знаннями й досвідом зі студентами під час аудиторних занять і на засіданнях студентських наукових гуртків. У нас діють Наукове товариство студентів та аспірантів, Рада молодих учених. Уже понад 60 років на факультеті функціонує аспірантура.

На факультеті, вже традиційно,  проводять Міжнародні науково-практичні конференції студентів та аспірантів «Актуальні проблеми філології та журналістики». 

Підрозділ випускає такі періодичні фахові видання, як «Науковий вісник Ужгородського університету. Серія: Філологія», «Studia Slovakistica», а також студентський науковий збірник – «Студії з філології та журналістики».

«Науковий вісник Ужгородського університету. Серія: Філологія» є фаховим виданням (категорія Б) із філологічних наук на підставі Наказу МОН України №886 від 2 липня 2020 року. Крім того, він включений  до наукометричної бази IndexCopernicus.

Міжнародна співпраця

Система міжнародних звʼязків факультету дає можливість викладачам і студентам стажуватися за кордоном, співпрацювати з вищими навчальними закладами й науковими інституціями різних країн, зокрема з Пряшівським університетом та університетом у Банській Бистриці (Словаччина), Карловим університетом (Чехія), Сегедським, Дебреценським і Будапештським університетами (Угорщина), Новосадським університетом (Сербія), Інститутом FOJO (Швеція), Дублінським інститутом технологій (Ірландія), університетами Сучави та Сату-Маре  (Румунія).

Навчання й дозвілля студентів

Нині на факультеті стаціонарно та заочно здобувають освіту близько 1000 студентів за ступенями «бакалавр» і «магістр» за такими спеціальностями:

  • філологія (українська мова та література, польська мова та література, словацька мова та література, чеська мова та література),
  • середня освіта (українська мова та література), 
  • журналістика (журналістика, міжнародна журналістика, реклама і зв’язки з громадськістю). 

Тут діють сучасні комп’ютерний та лінгафонний кабінети, студенти вивчають кілька іноземних мов, зокрема й класичні (латинську, старословʼянську).

На факультеті працюють Бібліотека Василя Німчука та Музей Олени Рудловчак, де студенти можуть краще познайомитися з життям та літературними вподобаннями відомих випускників філологічного факультету. 

Студенти-журналісти мають змогу практикуватися без відриву від навчання – при відділенні журналістики діє добре обладнаний телерадіоцентр, редакція газети "Погляд"сайт відділення журналістики, прес-клуб молодого журналіста "Медіаперспективи".

Перспективи для випускників

Випускники філфаку здебільшого працюють на педагогічній ниві (викладачами вишів, технікумів, гімназій, ліцеїв, учителями загальноосвітніх шкіл), у галузі журналістики (на телебаченні, радіо, в інтернет-виданнях і друкованих засобах масової інформації), також у прес-службах держструктур, зокрема Національної поліції тощо. 

Відповідальний за інформацію: Демчик Марта Іванівна
Дата оновлення сторінки: 10.11.2022