Абітурієнту

Друга (наступна) вища освіта

ІНФОРМАЦІЯ БУДЕ ОНОВЛЕНА ПІСЛЯ НАБУТТЯ ЧИННОСТІ ПРАВИЛАМИ ПРИЙОМУ У 2023 РОЦІ!

Для здобуття ступеня вищої освіти за іншою спеціальністю приймаються:

1) особи, які здобули раніше такий самий або вищий ступінь (рівень) вищої освіти:

- для здобуття ступеня бакалавра приймаються особи, які здобули ступінь бакалавра, магістра або ОКР спеціаліста. Вони можуть бути зарахованими на перший (зі скороченим строком навчання) або старші курси за результатами фахового вступного випробування;

- для здобуття ступеня магістра приймаються особи, які вже здобули ступінь магістра (ОКР спеціаліста) з іншої спеціальності. Вступ таких осіб здійснюється відповідно до загальних правил вступу до магістратури на основі здобутого ступеня бакалавра, але при цьому:

а) вступники, які здобули ОКР спеціаліста за кошти державного або місцевого бюджету, можуть здобувати ступінь магістра лише за кошти фізичних та/або юридичних осіб;

б) під час вступу на небюджетні конкурсні пропозиції, які передбачають складання магістерського тесту навчальної компетентності (МТЗНК), такі вступники можуть за їх вибором або подати результат МТЗНК, або скласти вступний іспит з іноземної мови у ДВНЗ «УжНУ»;

2) особи, які здобувають такий самий або вищий ступінь (рівень) вищої освіти не менше одного року та виконують у повному обсязі індивідуальний навчальний план. Умовами зарахування здобувача вищої освіти для одночасного навчання за іншою спеціальністю ву ДВНЗ "УжНУ" є:

- виконання вимог, аналогічних виконанню вимог до вступників на відповідні освітні програми. Ці вимоги можуть бути виконані протягом першого року навчання;

- успішне складання фахового іспиту.

Не допускається одночасне навчання за двома чи більше спеціальностями (спеціалізаціями, освітніми програмами, напрямами підготовки, рівнями, ступенями, формами здобуття освіти) за кошти державного або місцевого бюджетів, крім випадків поєднання спеціалізацій (предметних спеціальностей) в одній освітній програмі, або здобуття ступеня магістра медичного, фармацевтичного або ветеринарного спрямувань на основі повної загальної середньої освіти або ОКР молодшого спеціаліста (ОС молодшого бакалавра), ОПС фахового молодшого бакалавра, яке вважається одночасним здобуттям ступенів бакалавра та магістра.

Строки вступної кампанії:

- прийом заяв та документів проводиться з 29 липня по 29 серпня включно;

- вступні випробування проводяться 30 серпня;

- зарахування вступників за кошти фізичних та/або юридичних осіб проводиться не пізніше 30 вересня.

Правилами прийому визначені також додаткові сесії прийому заяв та документів, конкурсного відбору та зарахування. При цьому зарахування за кошти фізичних та/або юридичних осіб закінчується не пізніше 30 листопада 2022 року.

Відповідальний за інформацію: відповідальний секретар приймальної комісії
Дата оновлення сторінки: 29.08.2022