Абітурієнту

Вступ на основі ступеня бакалавра (магістра), ОКР спеціаліста

ІНФОРМАЦІЯ БУДЕ ОНОВЛЕНА ПІСЛЯ НАБУТТЯ ЧИННОСТІ ПРАВИЛАМИ ПРИЙОМУ У 2023 РОЦІ!

На навчання для здобуття освітнього ступеня магістра до ДВНЗ «УжНУ» приймаються вступники, які здобули ступінь бакалавра (магістра) або ОКР спеціаліста. 

Усі вступники до магістратури на основі ступеня бакалавра у 2023 році складатимуть Єдиний вступний іспит (ЄВІ), у якому будуть два блоки: тест загальної навчальної компетентності (ТЗНК) і тест з іноземної мови (англійської, німецької, французької, іспанської). Також для вступу на спеціальності 05 Соціальні та поведінкові науки, 06 Журналістика, 07 Управління та адміністрування, 08 Право, 28 Публічне управління та адміністрування, 29 Міжнародні відносини потрібно буде скласти Єдиний фаховий вступний іспит (ЄФВВ).

Для конкурсного відбору зараховуються:

1) для вступу на бюджет та контракт на спеціальності галузей знань 05 «Соціальні та поведінкові науки», 06 «Журналістика», 07 «Управління та адміністрування», 081 «Право», 28 «Публічне управління та адміністрування», 29 «Міжнародні відносини» – результати Єдиного вступного іспиту (ЄВІ) і Єдиного фахового вступного іспиту (ЄФВВ);

2) для вступу на інші спеціальності – результати Єдиного вступного іспиту (ЄВІ) і фахового іспиту у ДВНЗ "УжНУ".

Для вступу на основі ступеня бакалавра, здобутого за іншою спеціальністю (напрямом підготовки), необхідною умовою є успішне проходження вступних випробувань. Для такої категорії осіб можуть встановлюватися додаткові вимоги у частині строків навчання та виконання додаткового навчального плану впродовж першого року навчання. 

Вступники допускаються до конкурсного відбору на місця державного замовлення та можуть бути рекомендовані або переведені на такі місця в разі наявності конкурсного бала не менше 130.

Конкурсні пропозиції ДВНЗ "УжНУ"

Повний перелік конкурсних пропозицій - за посиланням.

Строки вступної кампанії (орієнтовні)

Реєстрація електронних кабінетів – з 1 липня.

Реєстрація заяв на участь у вступних випробуваннях – у терміни, встановлені МОН.

Проведення співбесід, фахових іспитів – з 17 липня до 28 липня.

Реєстрація заяв на участь у конкурсному відборі – з 31 липня до 18:00 21 серпня.

Проведення фахового іспиту для вступників виключно на контрактні місця – з 31 липня до 18:00 14 серпня.

Оприлюднення списків осіб, рекомендованих до зарахування на бюджет – не пізніше 26 серпня.

Подання документів для виконання вимог для зарахування на бюджет – до 18:00 29 серпня.

Надання рекомендацій для зарахування на контракт на відкриті та фіксовані КП – не раніше 30 серпня.

Зарахування: на бюджет – 31 серпня; на контракт – не пізніше 30 вересня.

Переведення на вакантні бюджетні місця осіб, зарахованих на контракт – не пізніше 08 вересня.

Зарахування на контракт (додатковий набір) – до 31 жовтня.

Відповідальний за інформацію: відповідальний секретар приймальної комісії
Дата оновлення сторінки: 21.01.2023